Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de website GiftExperts, welke wordt uitgegeven door GiftExperts (ā€œGiftExpertsā€ ā€œwijā€ of ā€œonsā€).

Door gebruik te maken van informative die is verzameld op de GiftExperts website, stem je ermee in akkoord te gaan met de volgende Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid. Wanneer je niet akkoord wil gaan met onze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid is de enige mogelijkeid de informatie op de GiftExperts website niet te gebruiken.

De informative op GiftExperts gebruiken

Wij of de verschaffers van de content op onze web site en onze mobiele apps (collectief de ā€œDienstenā€) zijn volledig eigenaar van de inhoud. Informatie die wordt gegeven door GiftExperts wordt beschermd door internationale copyright wetgeving en Amerikaanse copyright wetgeving, alsmede andere relevante wetgeving. Bovendien is de manier waarop we onze content hebben gesorteerd, samengesteld en opeengestapeld ook beschermd door wereldwijde copyright wetgeving en andere relevante verdragen.

Je kunt de inhoud van onze Diensten alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciele winkel en informatiedoeleinden. Kopiƫren, publiceren, uitzenden, aanpassen, distribueren of verzenden op welke wijze da nook zonder vooraf schriftelijke toestemming van GiftExperts is ten strengste verboden. GiftExperts reserveert titel en volledige intellectuele eigendomsrechten van gedownloade materialen of op andere wijze ontvangen vanuit deze Diensten. Wij geven je hierbij de toestemming om geselecteerde onderdelen van onze content te downloaden, printen en bewaren (zoals hieronder gedefinieerd). Een kopie kan enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden toegepast. Je kunt de content niet op elke netwerkcomputer plaatsen of uitzenden op elk type media, an je kunt de content niet aanpassen op welke wijze dan ook. Je mag ook copyright of trademark markeringen niet verwijderen of wijzigen.

De merknaam GiftExperts en geassocieerde merken, inclusief maar niet gelimiteerd aan andere namen, knopiconen, tekst, grafische uitdrukkingen, logos, afbeeldingen ontwerpen, titels, woorden of zinnen, audioclips, paginatitels en dienstnamen gebruikt op deze Diensten zijn allemaal het trademark, service mark, handelsnaam of ander type intellectueel beschermd eigendom van GiftExperts. Ze mogen niet worden gebruikt in connective met welk product of dienst van derden dan ook. Alle andere merken en nemen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden

GiftExperts reserveert zichzelf het recht om onze Gebruiksvoorwaarden te veranderen zonder melding aan of ingebrekestelling aan zijn gebruikers.

Bezoekers zijn altijd wettelijk verbonden aan de aanpassingen aan de Gebruiksvoorwaarden. Omdat deze pagina van tijd tot tijd kan veranderen, raden we gebruikers aan periodiek deze pagina te bezoeken.

Aansprakelijkheid disclaimer

Informatie die wordt geleverd door GiftExperts is algemeen van aard en is niet bedoeld als substituut voor professioneel advies. We voorzien in content gebaseerd op deze Diensten als een dienst aan bezoekers. Alle informatie wordt geleverd op een ā€œals zodanigā€ basis zonder garantie van welke soort dan ook. Deze disclaimer bevat, maar is niet gelimiteerd tot, elke en alle guaranties van verkoopbaarheid, fitheid voor een bepaald doeleinde en non-inbreuk. Hoewel we trachten om precieze informatie te verschaffen, maken we geen claims, beloften, of garanties over de exactheid of compleetheid van de geleverde informative door GiftExperts.. Informatie geleverd door GiftExperts mag worden gewijzigd, aangepast of veranderd op elk moment zonder melding. GiftExperts wijst elke verantwoordelijkheid af van de algemene informatie die het verschaft op al zijn paginaā€™s.

De informatie verschafd op de website en alle componenten die hierbij horen worden enkel aangeboden met een informatief doeleinde. Bezoekers gebruiken GiftExperts content alleen op eigen risico. Deze site is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de exactheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van alle informative die wordt verzonden of beschikbaar wordt gesteld van de website. In geen enkel geval zal GiftExperts verantwoordelijk worden gesteld voor schade door welke derde partij dan ook.

Onze Diensten kunnen niet en worden niet voorzien van informatie over medische condities, diagnoses of behandelingen. Het kan zijn dat het niet de informatie bevat die relevant is voor jouw persoonlijke omstandigheid. De content is niet bedoeld voor diagnose en zou niet moeten worden gebruikt als een vervanging voor consultatie met een medisch specialist.

GiftExperts presenteerd de informative geleverd op deze website met als doel het bijbrengen van kennis aan consumenten. GiftExperts is geen fabricant of verkoper van producten beschreven op deze website. GiftExperts onderschrijft geen enkel product, dienst, verkoper of leverancier die besproken wordt op deze website, in artikelen of advertenties. GiftExperts kan niet bevestigen of garanderen dat de productbeschrijvingen of andere content op de site accuraat, compleet, betrouwbaar, up-to-date, of foutloos is.

Door het gebruik van deze Diensten, bevestig je dat dit wordt gedaan volledig op eigen risico, inclusief de verantwoordelijkheid voor alle kosten geassocieerd met alle noodzakelijke gebruik of reparaties van de materialen om deze Diensten te kunnen gebruiken.

Als gedeeltelijke overweging van de toegang tot onze Diensten en het gebruik van onze content, accepteer je dat GiftExperts niet verantwoordelijk is op welke wijze da nook voor de beslissingen die jij maakt als gevolg van de informatie op deze website. Hieronder vallen ook alle acties of non-acties die gemaakt zijn. Wanneer je ontevreden bent over de diensten of de content (inclusief deze Gebruiksvoorwaarden), is de enige oplossing het beeindigen van het gebruik van onze Diensten.

GiftExperts is een deelenemer aan het Amazon Services LLC Associates Program, een affiliate advertentieprogramma ontworpen om een mogelijkheid aan websites te geven aan sites om advertentie inkomsten te genereren door te adverteren en linken naar amazon.com.

Wettelijke keuzes

Alle wettelijke zaken die ontstaan vanuit het gebruik van GiftExperts zullen worden beoordeeld onder de wetgeving van Zweden, onafhankelijk van mogelijk conflicten in wetsvoorschriften.

Wanneer een rechtbank of jurisdictie van mening is dat deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig worden verklaard, dan wordt deze voorziening doorbroken maar dat heeft geen invloed op de validiteit van de overgebleven provisies van deze Gebruiksvoorwaarden.

Neem contact op

Wanneer je vragen hebt over onze Gebruiksvoorwaarden, dan staat het je vrij om contact op te nemen met ons via email, of door te schrijven naar het volgende adres:

GiftExperts
re: GiftExperts Gebruiksvoorwaarden
Birger Jarlsgatan 39
111 45 Stockholm
Zweden