Warunki i zasady

Witamy w serwisie internetowym GiftExperts prowadzonym przez firmę GiftExperts („GiftExperts”, „my” lub „nas”).

Korzystając z informacji zgromadzonych na stronie internetowej GiftExperts, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków i Zasad, w tym naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz, aby obowiązywał Cię nasz Regulamin lub Polityka Prywatności, możesz zrezygnować z korzystania z informacji zgromadzonych w serwisie GiftExperts.

Korzystanie z zawartości serwisu GiftExperts

Wszystkie treści zamieszczone w naszej witrynie internetowej i naszych aplikacjach mobilnych (zwanych łącznie „Usługami”) są własnością naszą lub naszych dostawców treści. Informacje dostarczane przez GiftExperts są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi prawami. Ponadto sposób, w jaki skompilowaliśmy, ułożyliśmy i zgromadziliśmy nasze treści, jest chroniony światowymi prawami autorskimi i postanowieniami traktatów.

Użytkownik może korzystać z treści zawartych w naszych Usługach wyłącznie do własnych, osobistych, niekomercyjnych celów handlowych i informacyjnych. Kopiowanie, publikowanie, nadawanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody GiftExperts jest surowo zabronione. GiftExperts zastrzega sobie tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do materiałów pobranych lub w inny sposób otrzymanych z tych Usług. Niniejszym zezwalamy użytkownikowi na pobieranie, drukowanie i przechowywanie wybranych fragmentów naszych treści (zgodnie z definicją poniżej).

Kopie te muszą być jednak przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego, nie można kopiować ani umieszczać treści na żadnym komputerze sieciowym, ani nadawać ich w żadnych mediach, a także nie można zmieniać ani modyfikować treści w żaden sposób. Użytkownik nie może również usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich ani znaków towarowych.

Nazwa GiftExperts i powiązane z nią znaki, w tym między innymi inne nazwy, ikony przycisków, tekst, grafika, logo, obrazy, projekty, tytuły, słowa lub frazy, klipy dźwiękowe, nagłówki stron i nazwy usług używane w tych Usługach są znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi lub inną chronioną własnością intelektualną GiftExperts. Nie mogą one być używane w związku z produktami lub usługami osób trzecich. Wszystkie inne marki i nazwy są własnością ich właścicieli.

Zmiany w naszym regulaminie

GiftExperts zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec odwiedzających.

Odwiedzający są związani zmianami w naszych Warunkach i postanowieniach. Ponieważ mogą one ulegać okresowym zmianom, zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje dostarczane przez GiftExperts mają charakter ogólny i nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady. Udostępniamy treści w ramach tych Usług jako usługę dla użytkowników. Wszystkie informacje są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych. To wyłączenie odpowiedzialności obejmuje, ale nie jest ograniczone do wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Chociaż staramy się dostarczać dokładnych informacji, nie składamy żadnych roszczeń, obietnic ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji dostarczanych przez GiftExperts. Informacje udostępniane przez GiftExperts mogą być zmieniane, poprawiane lub modyfikowane w dowolnym momencie bez uprzedzenia. GiftExperts zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z ogólnymi informacjami, które udostępnia na dowolnej ze swoich stron.

Informacje zawarte na stronie internetowej oraz jej elementy są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych. Odwiedzający korzystają z treści GiftExperts wyłącznie na własne ryzyko. Strona ta nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przydatność lub dostępność jakichkolwiek informacji przekazywanych lub udostępnianych za jej pośrednictwem. W żadnym wypadku GiftExperts nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody związane z korzystaniem lub niekorzystaniem z jego treści, niezależnie od tego, czy roszczenia opierają się na umowie, czynie niedozwolonym lub innych teoriach prawnych.

Nasze usługi nie mogą zawierać i nie zawierają informacji na temat warunków medycznych, diagnozy lub leczenia. Mogą one nie zawierać wszystkich informacji, które mają zastosowanie do osobistych okoliczności użytkownika. Treści te nie są przeznaczone do diagnozowania i nie powinny być wykorzystywane jako substytut konsultacji z lekarzem.

GiftExperts przedstawia informacje zawarte w niniejszej witrynie wyłącznie w celu edukowania konsumentów. GiftExperts nie jest producentem ani sprzedawcą żadnego z produktów opisanych w niniejszej witrynie. GiftExperts nie popiera żadnego produktu, usługi, sprzedawcy ani dostawcy wymienionego w artykułach lub powiązanych reklamach. GiftExperts nie gwarantuje, że opisy produktów lub inna zawartość witryny jest dokładna, kompletna, wiarygodna, aktualna lub wolna od błędów.

Korzystając z tych Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z nich na własne ryzyko, w tym ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z niezbędnym serwisowaniem lub naprawą sprzętu używanego w związku z tymi Usługami.

W ramach częściowej zapłaty za dostęp do naszych Usług i korzystanie z treści użytkownik zgadza się, że GiftExperts nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkownika, jego działania lub ich brak w oparciu o treści. Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszych usług lub ich treści (w tym z niniejszych Warunków korzystania), jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

GiftExperts jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon Services LLC Associates, programu reklamy afiliacyjnej mającego na celu zapewnienie środków dla stron do zarabiania opłat reklamowych poprzez reklamy i linki do amazon.com, amazon.ca, amazon.co.uk, amazon.com.au, amazon.de, amazon.es, amazon.fr, amazon.it lub amazon.pl.

Wybór prawa

Wszelkie kwestie prawne wynikające lub związane z korzystaniem z GiftExperts będą rozpatrywane zgodnie z prawem szwedzkim, bez względu na jakiekolwiek konflikty z zasadami prawa.

Jeśli sąd właściwy uzna którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, postanowienie to zostanie wyłączone, ale nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego Regulaminu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na następujący adres:

GiftExperts
Dotyczy: Regulamin i Warunki korzystania z serwisu GiftExperts
Birger Jarlsgatan 39
111 45 Stockholm
Szwecja