Allmänna villkor

Välkommen till GiftExperts-webbplatsen som tillhandahålls av GiftExperts (“GiftExperts” “vi” eller “oss”).

Genom att använda information som samlas in på GiftExpertss webbplats godkänner du att du är bunden av följande villkor, inklusive vår integritetspolicy. Om du inte vill vara bunden av våra allmänna villkor eller vår integritetspolicy är ditt enda alternativ att inte använda GiftExperts-webbplats.

Använda GiftExperts innehåll

Vi eller våra innehållsleverantörer äger allt innehåll på vår webbplats och våra mobilapplikationer (tillsammans ”Tjänsterna”). Information som tillhandahålls av GiftExperts skyddas av USA och internationell upphovsrätt och andra lagar. Dessutom skyddas det sätt på vilket vi har sammanställt, ordnat och monterat vårt innehåll av världsomfattande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser.

Du får endast använda innehållet på våra tjänster för dina egna personliga, icke-kommersiella shopping- och informationsändamål. Kopiering, publicering, sändning, modifiering, distribution eller överföring på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från GiftExperts är strängt förbjudet. GiftExperts förbehåller sig äganderätt och immateriella rättigheter för material som laddats ner eller på annat sätt mottagits från dessa tjänster. Vi ger dig härmed tillstånd att ladda ner, skriva ut och lagra utvalda delar av vårt innehåll (enligt definitionen nedan). Kopiorna måste dock vara för din egen personliga och icke-kommersiella användning, du kan inte kopiera eller posta innehållet på någon nätverksdator eller sända det i något media, och du kan inte ändra eller modifiera innehållet på något sätt. Du får inte heller ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt eller varumärke.

GiftExperts-namnet och tillhörande märken, inklusive men inte begränsat till andra namn, knappikoner, text, grafik, logotyper, bilder, mönster, titlar, ord eller fraser, ljudklipp, sidhuvuden och servicenamn som används på dessa tjänster är varumärken, tjänstemärken, handelsnamn eller annan skyddad immateriell egendom för GiftExperts. De får inte användas i samband med tredje parts produkter eller tjänster. Alla andra märken och namn tillhör sina ägare.

Ändringar av våra villkor

GiftExperts förbehåller sig rätten att ändra våra villkor utan föregående meddelande eller ansvar gentemot sina besökare.

Besökare är bundna av ändringar i våra allmänna villkor. Eftersom den här sidan kan ändras då och då rekommenderar vi att besökare regelbundet granskar den här sidan.

Ansvarsfriskrivning

Information som tillhandahålls av GiftExperts är av allmän karaktär och är inte avsedd att ersätta professionell rådgivning. Vi tillhandahåller innehåll på dessa tjänster som en tjänst till dig. All information tillhandahålls ”som den är” utan garantier av något slag, vare sig uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. Denna ansvarsfriskrivning omfattar, men är inte begränsad till, alla garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Medan vi försöker tillhandahålla korrekt information gör vi inga anspråk, löften eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av den information som tillhandahålls av GiftExperts. Information som tillhandahålls av GiftExperts kan ändras, revideras eller modifieras när som helst utan föregående meddelande. GiftExperts frångår sig allt ansvar som är förknippat med den allmänna informationen som tillhandahålls på någon av dess sidor.

Informationen på webbplatsen och dess komponenter erbjuds endast i informationssyfte. Besökare använder GiftExperts-innehåll enbart på egen risk. Denna webbplats är inte ansvarig eller ansvarig för riktigheten, användbarheten eller tillgängligheten av information som överförs eller görs tillgänglig via webbplatsen. GiftExperts ska under inga omständigheter vara ansvariga gentemot tredje part för skador relaterade till att använda eller inte använda dess innehåll, oavsett om anspråk framställs på kontrakt, skadestånd eller andra juridiska teorier.

Våra tjänster kan inte innehålla information om medicinska tillstånd, diagnos eller behandling. Det kanske inte innehåller all information som är tillämplig på din personliga omständighet. Innehållet är inte avsett för diagnos och bör inte användas som en ersättning för samråd med din läkare.

GiftExperts presenterar informationen på denna webbplats endast för att utbilda konsumenter. GiftExperts är inte en tillverkare eller säljare av någon av de produkter som beskrivs på denna webbplats. GiftExperts stöder inte någon produkt, tjänst, säljare eller leverantör som nämns i någon av dess artiklar eller tillhörande annonser. GiftExperts garanterar inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på webbplatsen är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria.

Genom din användning av dessa tjänster erkänner du att sådan användning sker på din egen risk, inklusive ansvar för alla kostnader i samband med all nödvändig service eller reparation av all utrustning du använder i samband med dessa tjänster.

Som delvis hänsyn till din åtkomst till våra tjänster och användning av innehållet samtycker du till att GiftExperts inte är ansvarigt gentemot dig på något sätt för beslut du kan fatta eller din handling eller icke-handlingar i beroende av innehållet. Om du är missnöjd med våra tjänster eller deras innehåll (inklusive dessa användarvillkor) är din enda och exklusiva lösning att sluta använda våra tjänster.

GiftExperts är en deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-reklamprogram som är utformat för att ge webbplatser möjlighet att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till amazon.com, amazon.ca, amazon.co.uk, amazon.com. au, amazon.de, amazon.es, amazon.fr, amazon.it eller amazon.se.

Lagval

Alla juridiska frågor som uppstår eller har samband med användningen av GiftExperts ska bedömas enligt Sveriges lagar oavsett principer om lagkonflikt.

Om en domstol med behörighet finner någon av dessa villkor ogiltiga, kommer den bestämmelsen att brytas men påverkar inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor.

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra Allmänna villkor, kontakta oss gärna via e-post eller skriftligen till följande adress:

GiftExperts
Ang: GiftExperts Allmänna villkor
Birger Jarlsgatan 39
111 45 Stockholm
Sverige